Search Wedding 
Anbiyam No Anbiyam Name Mr Mrs Wedding Day
02 Punitha Chinnappar Muthu M V Stella M (Hemalatha) January-1
04 punitha Mark Irudaya Raj V Fathima I January-1
06 Fathima matha Francis Miranda Mariamma.P January-1
15 Punitha Rayappar Thirithuva Dass.S Mary Victoria.M January-1
05 Punitha Soosaiyappar Christhu Raja.V Thirugnanam.J January-1
02 Punitha Chinnappar John Varghese.D Jolly.K January-3
18 Punitha Kulandai Theresal John Chellappa.J Kulandai Therese.C January-7
21 Punitha Alphonsa Roy Mercy Roy January-12
04 Punitha Mark Varghese.P Daisy.K January-15
09 Punitha mathew Arockia Samy Grace Gandhimathi Devi.S January-15
08 Punitha Gerard Mejella Gnanaprakasam.I Philip Rajathi.S January-16
21 Punitha Alphonsa Gnanaprakasam.A Josephine Sabina.G January-17
17 Vinnarasi Matha Jeyaraj Vimala January-17
12 Lourdu Annai Sebastin Kamaraj.P Vsantha Mary.K January-18
04 punitha Mark Thomas Rajan.D Valsamma January-18
03 Punitha Thomaiyar Ignatius.M Celine Ruby.C January-20
04 Punitha mark Bastin Solai Nasaren.J Jeslin.D January-20
04 Punitha Mark King Edin Feroz.V Sajitha Mabel January-20
19 Punitha Arulappar Arul Ebinezer.D Maria Chandra.E January-20
21 Punitha Alphonsa Ciril.M.S Alex Amala Rani January-20
09 Punitha Methew Ilango Valan poornima Punitha Selvi January-20
18 Punitha Kulandai Theresal Stephen.J Sahaya Joys Sangeetha January-21
24 Vishal Nagar Pius Vaz.P Arun Mozhi.R January-21
02 Punitha chinnappar Paul Raj.A Elizabeth Mary January-22
08 Punitha Gerard Majella Alloysius Rex.R Sahaya Vimala.A January-22


Prev Next
  • Happy Holiday season .

Prev Next
  • .Happy Feast